Գերիշխան տիրակալութիւնը եւ մերկ կեանքը

Գնելու համար կը խնդրենք կապ հաստատել մեզի հետ։