Ես կը խաղամ Նունիկին եւ Արամիկին հետ

Գնելու համար կը խնդրենք կապ հաստատել մեզի հետ։