Շունին վերաբերող գիշերային տարօրինակ պատահարը

Գնելու համար կը խնդրենք կապ հաստատել մեզի հետ։