Արցախցի չորս վիրաւորներ փոխադրուած են Ֆրանսայի հիւանդանոցները

Ստեփանակերտի մօտ տեղի ունեցած պայթումին եւ Ազերպայճանի յարձակման հետեւանքով ծանրօրէն վիրաւորուած եօթը Արցախցիներ փոխադրուած են Ֆրանսա եւ Պուլկարիա։ Հոկտեմբեր 6-ի կէսօրին, անոնցմէ չորսը փոխադրուած են Ֆրանսայի հիւանդանոցները՝ համաձայն Արտաքին գործոց նախարար Գաթրին Գոլոնայի Երեւանի մէջ ստանձնած յանձնառութեան։