Դեսպան Քոփիրքին.– «Ռուսաստանի համար կարեւոր է որ Հայաստան ինքզինք անվտանգ զգայ»

Դեսպան Քոփիրքին

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝

© 2022 Բոլոր իրաւունքները վերապահուած են