ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ – Ազերպայճանական կողմը Ապրիլ 23-ին փակած է Արցախ-Հայաստան սահմանագծին գտնուող Հակարիի կամուրջը

Ազերպայճան փակած է

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝