ՓԱՐԻԶ – Հայաստանի բացատին վրայ զետեղուած է յատուկ ցուցանակ մը

Հայաստանի բացատ copie

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝