CCAF-ի տարեկան ընթրիքը՝ կրկին առանց նախագահ Մաքրոնի ներկայութեան

Capture d’écran 2023-01-26 à 17.01.55 copie

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝