ԻՐԱՔԵԱՆ ՔԻՒՐՏԻՍՏԱՆ. Երախաներու միջազգային տօնը Զախոյի մէջ

Յունիս 3-ին, երախաներու պաշտպանութեան միջազգային օրուան առիթով, Զախոյի Գրական եւ մշակութային յանձնախումբը կազմակերպած է երախաներու մրցում, որուն ընթացքին տեղի ունեցած են զանազան խաղեր։