Ընտրեցէք ձեզի յարմար բաժանորդագրութեան տարբերակը

Կայքէջ

99 տարեկան
 • Կայքէջի հայերէն բաժին
 • Կայքէջի ֆրանսերէն բաժին

Շաբաթական
Ֆրանսա

150 տարեկան
 • Ֆրանսերէն շաբաթաթերթ
 • Կայքէջի ֆրանսերէն բաժին

Շաբաթական
Արտասահման

190 տարեկան
 • Ֆրանսերէն շաբաթաթերթ
 • Կայքէջի ֆրանսերէն բաժին

Ամբողջական
Ֆրանսա

250 տարեկան
 • Ֆրանսերէն շաբաթաթերթ
 • Հայերէն թերթ
 • Կայքէջի ֆրանսերէն բաժին
 • Կայքէջի հայերէն բաժին

Ամբողջական
Արտասահման

300 տարեկան
 • Ֆրանսերէն շաբաթաթերթ
 • Հայերէն թերթ
 • Կայքէջի ֆրանսերէն բաժին
 • Կայքէջի հայերէն բաժին