Նախագահ Մաքրոն անթոյլատրելի համարած է հայ-ազերպայճանական սահմանին՝ լարումի հետագայ սաստկացումը

 

Վարչապետ Փաշինեան, Փութինէն ետք հեռաձայնային զրոյց ունեցած է նաեւ Ֆրանսայի նախագահ Մաքրոնի հետ: 

Վարչապետը յայտնած է, որ Ազերպայճան կէս գիշերէն անմիջապէս ետք գրգռիչ եւ յարձակողական ռազմական գործողութիւններու դիմած է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ՝ սահմանի տարբեր ուղղութիւններով: Փաշինան խոր մտահոգութիւն յայտնած է ստեղծուած իրավիճակին առնչութեամբ եւ ընդգծած է միջազգային հանրութեան կողմէ արժանի արձագանգի կարեւորութիւնը:

Նախագահ Մաքրոն անթոյլատրելի համարած է լարումի հետագայ սաստկացումը եւ շեշտած՝ իրավիճակը մեղմելու անհրաժեշտութիւնը: