ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ. «Նայիրի» մշակութային կեդրոնը նշած է իր 10-ամեակը

Նայիրի մշակ. կեդրոն

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝