ՓԱՐԻԶԵԱՆ ՇՐՋԱՆ – Ալֆորվիլի Մշակոյթի տան գիրքերու ամէնամեայ 18-րդ տօնավաճառը (Armen’Livres 2023)

 

Հայութեան վերաբերող՝ հայերէնով, ֆրանսերէնով, անգլերէնով եւ թրքերէնով գիրքեր. 1200 վերնագիր, 150 նոր հրատարակութիւն։ Ահաւասիկ Արմէնլիվրի այս տարուան հունձքը, գիրքերու տօնավաճառին ծաւալը։ 

Նոյեմբեր 24-26, երեք օրերու ընթացքին Ալֆորվիլի POC-ի (Pôle culturel) հանդիսասրահին մէջ, արդէն 18-րդ անգամ ըլլալով Փարիզեան շրջանի Ալֆորվիլի Հայ մշակոյթի տունը կը կազմակերպէր գիրքի ամէնամեայ տօնավաճառը։

Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 23-ին տեղի ունեցած բացման հանդիսութեան հրաւիրեալներու կարգին էին Ալֆորվիլի քաղաքապետ Լիւք Գարվունաս, քաղաքային խորհուրդի անդամներ, Հայաստանի դեսպանութեան առաջին քարտուղար Վարդուհի Սահակեան, Հայկական կազմակերպութիւններու ղեկավարներ, հայ համայնքի ներկայացուիչներ։ 

Խօսք առաւ Հայ մշակոյթի տան տնօրէնուհի Արաքս Տէր-Գէորգեան. ան յիշեցնելով այս տարուան տօնավաճառին բնաբանը՝ «Մշակոյթը՝ դիմադրութեան վայր» (La culture, lieu de résistance), նկատի ունենալով Արցախի բնակչութեան բռնի տեղահանումը եւ Հայաստանի դժուար կացութիւնը՝ Ազերպայճանի յարձակումներու սպառնալիքին տակ, ընդգծեց թէ Սփիւռքի մէջ մշակոյթը կարեւոր կռուան մըն է եւ միջոց՝ առկայ հարցերը դիմագրաւելու։

Մշակոյթի տան նախագահ Երուանդ Պառաւեան նոյնպէս իր խօսքին մէջ շեշտեց մշակոյթի դերը իբրեւ դիմադրութեան կարեւոր գործիք։ 

Անդրադառնալով Մշակոյթի տան գործունէութեան, ան ուրախութեամբ նշեց, որ այս տարի 340 հոգի կը յաճախէ Մշակոյթի տուն, որոնցմէ 50-ը՝ նոր աշակերտներ են, եւ տակաւին շատեր արձանագրուած են սպասման ցանկին, քանի որ Տան պատերը այլեւս նեղ կու գան ամէնքը ընդունելու համար։ Պարոն Պառաւեան խօսեցաւ նոր շէնքին կառուցման նախապատրաստական աշխատանքներուն մասին, որոնք կ՚ընթանան քաղաքապետարանին հետ համագործակցաբար։

Բացման հանդիսութիւնը աւարտեցաւ քոքթէյլով մը։

Գիրքի տօնավաճառի կողքին կազմակերպուած էին մշակութային զանազան ձեռնարկներ, որոնց գլխաւորը անկասկած՝ փաստաթուղթերու եւ վաւերագրերու հաւաքագրման աշխատանքն էր, որ կը կատարուէր Մարսիլիոյ «Արամ» վաւերագրական կեդրոնի միատեղ ջանքերով։ Նպատակն է՝ Փարիզեան շրջանի Հայերու պատմութիւնը «վերականգնել» վաւերագրերու միջոցով։ Երեք օրերու ընթացքին այս գործը իրականացուցին բազմաթիւ կամաւորներ, որոնք զանազան անձերու արխիւներուն մէջ գտնուող եւ տարագրութենէն մինչեւ Ֆրանսա հաստատման շրջանը երկարող ժամանակահատուածին մասին վկայող փաստաթուղթերը թուայնացուցին, այս ձեւով հարստացնելով հայ համայնքին պատմութեան շտեմարանը։ 

Շաբաթ, Նոյեմբեր 25-ին ալ կազմակերպուած էր աշխատանոց մը, ուր շուրջ 200 աշակերտներ, Pôle culturel-ի մէջ նշեալ վաւերագրերուն վրայ աշխատեցան՝ «Արամ» կեդրոնի ներկայացուցիչներու հսկողութեամբ։ Իւրաքանչիւր աշակերտ ստացաւ մանկավարժական թղթածրար մը այս թեմային վերաբերեալ։

Նոյն օրը տեղի ունեցաւ նաեւ կլոր սեղան մը, հանդիպում՝ նոր հրատարակուած գիրքերու հեղինակներուն հետ, որոնք մակագրեցին իրենց հատորները։ Եռօրեայի ընթացքին այցելուներուն ներկայացուեցաւ ցուցահանդէս մը։ Ցուցադրուեցաւ նաեւ «Հայաստան. մահաբեր պարը» (Arménie: La valse macabre) ժապաւէնը։ 

Կիրակի, Նոյեմբեր 26-ին, կը յայտարարուէին միջ-դպրոցական պատկերաշարի (Concours de BD pour enfant) մրցոյթին արդիւնքները։

Թ. Շ. ■