«Ազերպայճանցի բնապահ գործիչները Պաքու գացին տաքնալու. զանոնք կը փոխարինեն զինուորներ. դիմակները ինկան»

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝