Արցախի եւ Ազերպայճանի ներկայացուցիչները  ռուսական կողմի միջնորդութեամբ կրկին հանդիպում ունեցած են

բանակցութիւն

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝