Համացանցի վրայ կը գործէ «Կիւլպէնկեան»-ի  Հայերէն-Անգլերէն կայքէջը

Gulbenk

Արեւմտահայերէն լեզուի եւ մշակոյթի կենսունակութիւնը կը կազմէ Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան Հայկական բաժանմունքի գործունէութեան կորիզը։ Մեր կայքէջը պարտի արտացոլել այս մօտեցումը, ներկայացնելով հայերէնը որպէս ստեղծագործութեան, արհեստավարժ գործունէութեան եւ հաղորդակցութեան լեզու։ Ամիսներու պատրաստութենէ ետք, մեր երկլեզու կայքէջը արդէն թողարկուած է՝ ՀԱՅԵՐԷՆ ԿԱՅՔԷՋ

Հայերէն կայքէջի պատրաստութեան համար աշխատեցանք եւ դիմեցինք ծրագրաւորողներու, տառանկարողներու, թարգմանիչներու, խմբագիրներու եւ պատկերազարդողներու։ Մեր նպատակն էր ունենալ հայերէն կայքէջ մը որ չի զիջիր անգլերէնին եւ ունի նոյն առաւելութիւններն ու յատկանիշերը։

Կը յուսանք որ մեր կայքէջի հայերէն տարբերակը ունենայ բազմաթիւ այցելուներ։

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան 

Հայկական Համայնքներու Բաժանմունք