Մարզահամալիրի բեմին վրայ այրած են Ազերպայճանի դրօշը

Կապուեցէք այս էջին ամբողջական պարունակութիւնը տեսնելու համար։

Եթէ չունիք բաժանորդագրութիւն, կրնաք այստեղ արձանագրուիլ՝